CNC bearbetning

I vår maskinverkstad utför vi allt från legotillverkning till enstycks special, vi kan som ett första steg erbjuda prototypframtagning via 3D CAD i Solidworks.