Övriga konstruktioner

Här visas några utav de konstruktioner vi gjort som inte har med fönster- eller dörrindustrin att göra.