CAD-ritning

Vi konstruerar i 3D CAD från Solidworks. Utöver att vi konstruerar våra egna produkter i CAD erbjuder vi även tjänsten för dig som är i behov av att få ett projekt uppritat i 3D med  kompletta  konstruktionsritningar.