Manuella spikbord

Flera olika typer av mer manuella spikbord finns. Inställning för pressmått görs för hand och eventuell pressning sker pneumatisk med en kraft på upp till 300kg.